Dan före dopparedan


GOD JUL till Er alla!!
Alldeles särskilda julekramar till våra sponsorer och Ni andra, som på olika sätt stöttar och inspirerar oss i vårt kvarnprojekt!

Tillsammans med Er ser vi fram emot ett nytt spännande år, där förhoppningsvis mycket ska hända med kvarnbyggnad , hönshus och la'gård!

Alldeles särskilt GOD JUL till Erik och Clary och tack för sommarbesöket och de barndomsminnen Ni delade med oss!

Varma hälsningar
Lisbeth o Roland