Tors 26 mars 2015 Dagens presskonferens i kvarnen

Idag kl 13.30 samlades representanter för Knäreds samhällsförening, friluftsfrämjandet, forskarringen, handikapprådet och Laholms kommun i kvarnens festvåning för att inför den samlade lokalpressen tillkännage den glädjande nyheten: DET BLIR EN BRO ÖVER KROKÅN! På initiativ av samhällsföreningen inledde Laholms kommun i höstas arbetet med att hitta en finansiering  och har nu lyckats få s.k. LONA-bidrag. Ett stort projekt, som kommer kräva många ideella arbetstimmar av oss i byn och även att vi öppnar våra plånböcker tillsammans. LONA-projektet, som bygger på både frivilliga arbetsinsatser och ekonomiska bidrag, utgör endast en delfinansiering, så nu vänner, går vi samman och möjliggör "vatten-övergången" till vårt unika badställe i forsen och "slappe" på klipphällarna!
I satsningen ingår även iordningställande av parkeringsplats och utetoalett. Åter blir det möjligt att njuta av lugnet och det fina strövområdet utmed Krokån och i eke-backen på andra sidan kvarnen.
Ikväll firar Roland o jag denna goda nyhet med fruktsallad och knäckglass!
 
Lisbeth
 
Margareta Lindgren från kommunen redogör för satsningen
 
En svunnen vy som i och med dagens glada besked återskapas i ny tappning