Tors 31 dec 2015 Ett Gott Nytt År!

GOTT NYTT ÅR kära kvarnvänner!
Med glädje och tacksamhet minns vi allt roligt vid kvarnen under det år, som nu är inne på de sista skälvande timmarna och med spänning och tillförsikt skålar vi in år 2016.
Snart vidtar planeringen av nya årets festligheter i och runt den gamla Prästgårdskvarnen. Väl mött!
 
Lisbeth