Tors 25 okt 2018 "Allt för Knäred" gav skyhöga tittarsiffror!

I denna och förra veckan har Anders Lundin med sitt program "Allt för Sverige" fått hård konkurrens av eldsjälarna Lars Lindström och Roland Davidsson, som under devisen "Allt för Knäred" iordningställt ett vindskydd precis vid broövergången till Krokådalens funktionsanpassade naturslinga med utsikt över Mötesplats Kvarnen, forsens strida strömmar och granskogens lugna sus med mjuka mattor av mossa under sig.
Varje dag har massor av mänskor stannat och pratat med "programledarna"-snickarna och gett uttryck för sin uppskattning.
Programidén kom till i Knäreds samhällsförening, som sökte och fick vindbonus av Stena, pengar som möjliggjorde inköp av byggmateriel. Grävarbetena har Göran och Monica Wilhelmsson sponsrat med och arbetsivern och dito glädjen har Roland och Lars delat i vänskap och samförstånd.
Jag känner tydligt, att snart är det dags för en uteliggar-natt vid Krokån!
Lisbeth

Här går såningsmannen och sprider frö till ängsblommor och klöver på taket till Knäreds "vildmarkshotell".
Kanske det dyker upp solrosor också.....
Lite fusk med vindskydd och tak över huvudet....nåväl, det är ju inte maj månad precis