Sönd första advent 27 nov 2011

"Gå Sion Din konung att möta
Jerusalem gläds åt Din Gud
Strö palmer på väg för Messias
bered Dig som väntande brud:

Var glad, var glad, var glad i Din Herre och Gud
Var glad, var glad och hylla Din konung och Gud"

Första advent, och vi går in i juletider med allt vad det innebär för oss i överflödslandet Sverige. Av alla traditioner, på gott och ont, som vi tror är nödvändiga för att det ska bli en "riktig jul" är det lätt att glömma det viktigaste: Var glad, var glad, var glad i Din Herre och Gud!

Julskyltning i Knäred idag, om några år kanske kvarnen också kan vara en hållpunkt på promenaden och doften av stenugnsbakat bröd möta besökaren! Drömma kostar inget och drömmer, det gör vi!

F.n. går arbetet på sparlåga. En del jobb att ställa iordning vattenfåran in till turbinerna har Roland gjort. Det är mycket sten och en del gjutning, som ska till. Nästan varje dag får vi uppmuntran av folk vi träffar, det känns varmt och äkta och sporrar oss att fortsätta!

Med önskan om en god adventsvecka!

Av LisbethSåhär såg det ut när vi började.

Lite bilder

Lite bilder som togs förra gången jag var på besök. Detta var någon gång i september.

Sön 20 nov 2011 Lite kvarnhistoria

År 1697 genomförde kvarnkommissionen i Knäreds socken en inventering av samtliga kvarnar i Krokån. Då sägs om prästgårdskvarnen att den "sedan långliga tider" malt åt bygdens folk men nu var i så dåligt skick att den inte kunde "för någon främmande mala". Beslut togs att kyrkoherden med sockenmännens hjälp skulle bygga en "fullkomlig" kvarn mot fem års skattefrihet. Det råder oklarhet om den kvarnen blev byggd. Prästgårdskvarnen kom mest troligt att ta hand om knäredsgårdarnas förmalning samt även tjäna byarna runt Knäred.
Från den förbättring av kvarnen, som kvarnkommissionen 1697 förelade fram till ombyggnaden i slutet av1920-talet var kvarnen nog oförändrad med vattenhjul och två par stenar. Bostad var inredd i den östra delen.
Mjölnare Lars Bentgtsson, 18420328, var verksam vid tiden för laga skifte men efterträddes 1883 av Sven Gunnesson, 18440601. Sven kom tillsammans med hustru och en son från Ränneslöv. När Edvin Nilsson, 18870720, köpte kvarnen 1913 hade både Sven P Nilsson och Sven Alfred Johansson varit verksamma här.
Vid den ombyggnad som Edvin Nilsson gjorde 1927 höjdes kvarnen en våning, så ett valsverk kunde sättas in. Vattenhjulet ersattes av turbiner för en säkrare drift, speciellt vintertid. Nu kunde även vete malas mot tidigare endast havre och råg. Det nya boningshuset mittemot kvarnen uppfördes samtidigt.
När Edvin dog 1937 övertogs rörelsen av Åke Svensson från Raus i Helsingborg med hustru och två pojkar. Sonen Nils Nilsson, 19200614, blev ny kvarnägare 1944. Efter Nils plötsliga bortgång 1979 upphörde verksamheten.
Sedan har kvarnfallet och byggnaderna haft några olika ägare. De sista 20-30 åren har inget underhåll av vare sig byggnader eller omgivning förekommit.
Vår förhoppning är att lyckas med renovering och allmän uppfräschning av området, så denna historiska plats med sina vackra naturscenerier framöver kan skänka oss Knäredsbor och andra både andlig och lekamlig vila!